Over ons

Wat is Uitgeverij Egmont?

Uitgeverij Egmont brengt sinds jaren kwaliteitsvolle boeken van politieke en/of historische inslag op de markt. Dit betreft vooral boeken met als onderwerp de Vlaamse Beweging, politieke actualiteit, geschiedenis, enz.

Contactgegevens?

Uitgeverij Egmont
Madouplein 8 bus 9
1210 Brussel

Tel.: 0472 603 552 (alle werkdagen tijdens de kantooruren)
E-post: info@uitgeverijegmont.be
Webstek: www.uitgeverijegmont.be

Uitgeverij Egmont: een naam met een dubbele historische betekenis

Graaf van Egmont

Lamoraal Graaf van Egmont (1522-1568) was een generaal en staatsman in Vlaanderen vlak voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Egmont stamde uit een van de rijkste en invloedrijkste families in de Nederlanden. Als edelman maakte Egmont deel uit van de Raad van State. Samen met o.a. Willem van Oranje verzette hij zich tegen de inquisitie in Vlaanderen. Zijn verzet tegen de Spaanse overheersing én voor de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden heeft hij met de dood moeten bekopen: op 5 juni 1568 werd hij onthoofd te Brussel.

Het Egmontpact

Het Egmontpact kwam tot stand bij de regeringsvorming na de verkiezingen van 17 april 1977 en werd ondertekend door de onderhandelaars van christendemocraten, socialisten, Volksunie en FDF. Het pact kreeg de naam van het paleis waar het was onderhandeld. Op 24 mei 1977 werd het Egmontpact, later Gemeenschapspact genoemd, ondertekend. Het had na een periode van zo'n 20 jaar communautaire spanningen eindelijk pacificatie moeten brengen. Het akkoord bevatte onaanvaardbare toegevingen inzake Brussel waarbij onder andere de pariteit tussen Franstaligen en Vlamingen werd opgegeven. Een breed front van Vlaamsgezinden verenigden zich in een anti-Egmontkomitee. Bij de daaropvolgende verkiezingen werd de Volksunie voor haar verraad afgestraft. Het Vlaams Blok was definitief gelanceerd. Het Egmontpact zou uiteindelijk aanleiding geven tot de val van de regering en het spectaculaire ontslag van eerste minister Tindemans in oktober 1978.