Tegen het liberalisme. De samenleving is geen markt.

Tegen het liberalisme. De samenleving is geen markt.

Normale prijs €26,00 €0,00 Eenheidsprijs per
Inclusief BTW

Door Alain De Benoist

Een liberale maatschappij is een gemeenschap waarin de focus ligt op het individu, de ideologie van de vooruitgang en de mensenrechten, de obsessie voor groei, het allesoverheersend belang van de marktwaarde en de onderwerping van de denkbeeldige symboliek aan de axiomatische symboliek van het belang.

Het liberalisme heeft bovendien een wereldwijde kracht verworven sinds de globalisering het kapitaal heeft ingesteld als reëel historisch onderwerp van de moderniteit. Het ligt aan de basis van deze mondialisering, die niets anders dan het transformeren van de planeet in een immense markt vooropstelt. Het inspireert wat wij vandaag het liberale-libertaire “eenheidsdenken” noemen. En zoals iedere dominante ideologie is het liberalisme uiteraard ook de ideologie van de dominante klasse. Het liberalisme is een ­ loso­ sche, economische en politieke doctrine, die als zodanig bestudeerd en beoordeeld moet worden. De oude scheiding rechtslinks is van weinig nut, omdat de historische linkerzijde het socialisme verloochend heeft en overgegaan is naar de marktmaatschappij, terwijl een zekere behoudsgezinde rechterzijde er nog steeds niet in slaagt te begrijpen dat het liberale kapitalisme systematisch alles vernietigt wat zij juist wil behouden. Dit boek wil naar de essentie gaan, naar het hart van de liberale ideologie, uitgaande van een kritische analyse van zijn grondslagen, m.a.w. een antropologie die in wezen gebaseerd is op het individualisme en het economisme – die van de Homo oeconomicus.

Alain De Benoist, essayist, ­ filosoof, is de auteur van een honderdtal boeken over politieke filosofie en ideeëngeschiedenis. Zijn recentste boeken zijn Les démons du bien (2013), Survivre à la pensée unique (2015), Au-delà des droits de l’homme (2016), Le moment populiste, Ce que penser veut dire (2017) en Décroissance ou toujours plus? (2018). Hij publiceert regelmatig in het tijdschrift TeKoS